دنیای خاک

آلودگي هاي نفتي در خاک

آلودگي هاي نفتي در خاک
   

آلودگي هاي نفتي در خاک


مواد نفتی و مشتقات آنها در اثر حمل و نقل یا ذخیره سازی ممکن است موجب آلودگی خاک شود . هرقدر مواد نفتی به عمق بیشتری از خاک نفوذ کنند رفع آن آلودگی مشکل تر خواهد بود . برخی از باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها در خاک می توانند موجب تجزیه مواد نفتی شوند که در بخش زدودن آلودگی به روش بیولوژیکی مورد بحث قرار می گیرند .
راه های کنترل اثرات آلودگی مواد نفتی به شرح زیر است :
1) جلوگیری نکردن از پخش مواد نفتی در سطح گسترده
2) بهبود تهویه خاک از طریق شخم زدن و همزدن
3) افزایش عناصر غذایی به خاک مانند نیتروژن و فسفر
4) تلفیق خاک با میکروارگانیسم های تجزیه کننده مواد نفتی
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۰ساعت 12:56  توسط مهندس خاک  |